Kõnnu asulakoht

Kõnnu asulakoht, paikneb Saaremaal Kuressaarest u 15 km kirdes asuval väikesel kõrgendikul. Läänemere Litoriinamere staadiumis oli seal Saaremaast väinaga eraldatud omaette saareke, kus hilismesoliitikumis ja varaneoliitikumis olid hooajaliselt asunud hülgekütid. 1977–78 uuriti seal u 5000 m2 suurusel alal pärast kruusavõtuks mulla eemaldamist nähtavale tulnud kultuurikihi laike, millest paljud osutusid koldeasemeiks või maasse süvendatud panipaikadeks. 1979–86 koguti kultuurikihi mullast suur hulk kvartsesemeid, kivikirveid ja -talbu, vähem luuesemeid ja Narva keraamikat.

Kirjandus

L. Jaanits. Die neolithische Siedlung Kõnnu auf der Insel Saaremaa. – ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused. 1979, 4

EE 12, 2003