Kõpp, Johan

Johan Kõpp (Juhan; 9. XI 1874 Holdre – 21. X 1970 Stockholm), usuteadlane, ajaloolane ja haridustegelane, teoloogiakandidaat (1906), Riia (1929) ja Szegedi ülikooli (1932) ning Tartu Ülikooli audoktor (1934), Debreceni ülikooli teoloogiakolleegiumi auprofessor (1938).

Lõpetas 1906 Tartu ülikooli. Oli 1907–09 Pärnus gümnaasiumiõpetaja, 1909–22 Laiusel pastor, 191639 ja 1941–44 Tartu ülikooli professor, 1923–28 prorektor ja 1928–37 rektor, 1939–44 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop.

Osales Eesti Kirjanduse Seltsi (1914–21 esimees), Õpetatud Eesti Seltsi (1929–34 abiesimees), Eesti Rahva Muuseumi jmt kultuuriasutuse tegevuses, oli mitme teadusseltsi auliige ning 1932–37 Kaitseliidu vanematekogu liige.

Läks 1944 Rootsi; oli sealse eesti kiriku piiskop ja 1957–64 peapiiskop. Avaldanud usuteaduse ja kultuurilookäsitlusi, ms Aleksandrikooli, õigeusu Liivimaale toomise ja maarahvakooli kohta. Asutava Kogu ja VI Riigikogu liige.

Töid

  • Eesti Üliõpilaste Seltsi ajalugu I, 1870–1905 (1925, Uppsala 1953)
  • Laiuse kihelkonna ajalugu (1937)
  • Kirikuvalitsemisõpetus (1940)
  • Mälestuste radadel (4 kd, I–III Lund, 1953–69, IV Stockholm, 1987; Tallinn, 21991)

Kirjandus

  • J. Aunver. Johan Kõpp. Uppsala, 1969
  • Jumala abiga edasi. Stockholm, 1949

EE 14, 2000