küünikud

küünikud, Vana-Kreeka filosoofiakoolkonna liikmed (tuntuim oli Diogenes), kes loomulikkust ja looduslähedust taotledes eirasid ühiskonna tavasid. Üleküünikud tähenduses on küünik inimene, kes põlglikult eirab ja pilkab üldtunnustatud väärtusi.

VE, 2006