küünis

küünis, paljudel selgroogsetel varba lõpplüli selgmiselt kattev sarvmoodustis.

VE, 2006