küberneetika

küberneetika, teadus juhtimise, side ja informatsiooni töötlemise üldistest seaduspärasustest.

VE, 2006