külmakõrb

külmakõrb, polaarkõrb, äärmiselt karmi kliimaga ala, kus taimkate on väga hõre ja liigivaene (peamiselt samblad, samblikud) või seda pole üldse (igilumi, liustikud). Külmakõrbed on tundravööndist põhja pool ning Antarktikas. Leidub ka kõrgmäestikes.

VE, 2006