Kümmel, Toomas

Toomas Kümmel (28. IV 1960 Pärnu), ajakirjanik, publitsist, dokumentalist ja omavalitsustegelane.

Lõpetas 1975 Kohtla-Järve I keskkoolis põhikooli, õppis Tallinna Polütehnikumis tööstusettevõtete elektriseadmete erialal, lõpetas 1979 Kohtla-Järve õhtukeskkooli ja 1984 Tartu Riiklikki Ülikooli majandusgeograafia eriala, diplomitöö „Eesti asustussüsteemi ruumilisest struktuurist ja dünaamikast” (juhendaja Mart Vabar).

Töötanud 1984–86 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis nooremteadurina ja teadurina, 1986–89 Tallinna Linnauurimise Instituudis teadurina, 1989–91 nädalalehes Eesti Ekspress majandus- ja poliitikatoimetajana, olnud 1991–98 nädalalehe Eesti Aeg tegevtoimetaja ja peatoimetaja, 1999–2000 internetiportaali Mega toimetaja, 2000–04 Eesti Päevalehe erikorrespondent, 2005–06 ajalehe Tegelikkuse Keskus tegevtoimetaja. Aastast 2005 Jõelähtme valla volikogu liige, 2008–09 Jõelähtme vallavanem. Aastast 2010 vabakutseline ajakirjanik ja publitsist.

Avaldanud artikleid Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Saksamaal, Taanis ja Venemaal. Kirjutanud reportaaže ja ülevaateid sündmustest Lätis, Leedus, Ukrainas, Moldovas,  Venemaal, Gruusias, Armeenias, Tšetšeenias, Abhaasias, Inguššias, Põhja-Osseetias, Lõuna-Osseetias, Bosnias, Kosovos, Ungaris, Soomes jm. Olnud dokumentaalfilmide stsenarist, toimetaja, režissör ja operaator, teinud telesaateid (1998. aasta presidendivalimistest Tšetšeenias, NATO sõduritest Kosovos), avaldanud raamatuid.

Dokumentaalfilmid

  • Vabadus või surm (Tšetšeenia sõjast, 1995)
  • Intervjuu president Dudajeviga (1995)
  • Põgenikelaagri lapsed (Pankiisi oru sõjapõgenikest Gruusias, 2001)
  • Elukutse – rahutagaja (2001)
  • Arnold Rüütel – lõpetamata lause (2006)

Raamatuid

  • Ain Seppiku süümeskandaal (2003)
  • Isamaa rüüstajad (2004)
  • Jõelähtme. Teejuht rändajale ja koduloohuvilisele (2010)
  • Vanad head toidud paluvad lauda (kaasautor Juku-Kalle Raid, 2013)

Loodud 2014