kütus

kütus, kütteaine, aine, mille põlemisel eraldub palju soojust ja mida seetõttu kasutatakse energiaallikana. Eristatakse tahke-, vedel- ja gaaskütust.

VE, 2006