Kərimov, Mahmud

Mahmud Kərimov (venepäraselt Mahmud Kerimov; 18. X 1948 Jerevan – 10. II 2013 İstanbul), Aserbaidžaani füüsik, Aserbaidžaani Teaduste Akadeemia (TA) akadeemik (2001).

Õppis 1966–71 Bakuu riiklikus ülikoolis füüsikateaduskonnas, oli 1975–78 Aserbaidžaani TA radiatsiooniuuringute keskuses aspirantuuris; füüsikakandidaat (1979), füüsika-matemaatikadoktor (1989), professor (2000).

Töötas 1973–74 Aserbaidžaani TA füüsikainstituudis insenerina, aastast 1974 Aserbaidžaani TA radiatsiooniuuringute keskuses (1974–75 insener, 1978–80 noorem- ja vanemteadur, 1980–84 teaduslik sekretär ja laboratooriumi juhataja, 1984–2001 direktor), 2001–13 Aserbaidžaani TA president. Korraldas Aserbaidžaani teadlaste koostööd Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga (IAEA).

Peamised uurimisvaldkonnad olid dielektrikute füüsika ja radioaktiivne reostus. Saavutanud tuntuse tugeva elektrivälja mõjul kõrgmolekulaarsetes ühendites toimuvate elektron- ja molekulaarprotsesside, energia muundumise mehhanismide ja veest vesiniku tootmise uuenduslike meetodite uurimisega. Viimastel aastatel tegeles paramagnetismi ja molekulaarsete pooljuhtide elektrijuhtivuse vastastikuste seoste uurimisega.

Aserbaidžaani Kuulsuse orden (Şöhrət, 2008).

Maetud Bakuu kangelaskalmistule.

Töid

  • Dark Elektrical Conduction in Plazma-Polymerized Acetonitrile. – Thin Solid Films, v.  97, 1991
  • ESR Studies on Heterogeneous Processes in Irradiated SiO2(B2O3+H2O) Systems. – Journal of Radioanalytics and Nuclear Chemistry, v. 157, no 2, 1992
  • Электрополевая зависимость магнитного спинового эффекта фотогенерации носителей заряда в полидиацетилене. – Физика твёрдого тела, 1998, т. 40, № 9
  • Сверхтонкая структура магниторезонансной электрической проводимости легированного полидиацетилена. – Письма в ЖТФ, 1999, т. 25, № 23
  • Спиновый обмен в допированном йодом полидиацетилене. – Физика твёрдого тела, 1999, т. 41, № 10
  • Matrix Active Micro- and Nanocomposites Based on the Polymer, Semiconductive and Ferropiezoceramic Materials (kaasautorid Mirza Kurbanov, Azad Bayramov ja Ali Mamedov). – „Nanocomposites and Polymers with Analytical Methods”. Edited by John Cuppoletti, 2011

Välislink

  • Mahmud Kərimov Aserbaidžaani TA kodulehel (aserbaidžaani ja vene keeles)

Loodud 2015