kaassõna

kaassõna, abisõnade hulka kuuluv sõnaliik. Ühendab käändsõna lause teiste sõnadega.

VE, 2006