Kadžaarid

Kadžaarid, ka Qājārid, Iraani šahhidünastia 1796–1925. Selle rajasid Zandid 1794 võimult sürjutanud kadžaari hõimu pealik Aga Muḩammad-khaan, kes valitses šahhina 1796–97, ja Fath Ali-šahh [1797–1834], pealinnaks sai Teheran. Kadžaaride ajal Iraan nõrgenes ja sattus sõltuvusse Euroopa suurriikidest. Vene-Iraani sõdade tagajärjel kaotas Iraan oma Taga-Kaukaasia valdused ning andis Turkmantšai (Torkmān Chāy) lepinguga Venemaale hulga kaubanduslikke eesõigusi. Järgnesid ebavõrdsed lepingud Inglismaa (1828), Prantsusmaa (1855) ja USA-ga (1856). Šahh Naser od-Dïni [1848–96] ajal sattus riik üha tugevnevasse sõltuvusse Venemaast ja Suurbritanniast. Vesiir Mïrzā Taghi-khaani katsed teostada 1849–51 liberaalseid reforme ebaõnnestusid. Kadžaarid kukuta Reza-šahh Pahlavi.

EE 4, 1989; EE 15, 2007