kaheteistkümne tahvli seadused

kaheteistkümne tahvli seadused, Vana-Rooma vanim seadustekogu; legendi järgi koostatud plebeide nõudel 450 eKr. Seadused olid 12 pronkstahvlil välja pandud kõigile tutvumiseks.

VE, 2006