Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja alluvuses asuv sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab kaitseväele ja Kaitseliidule ette elukutselisi ohvitsere ja allohvitsere; asub Tartus. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisu kuuluvad Kõrgem Sõjakool, Lahingukool (2010. aastast), täiendusõppe keskus, rakendusuuringute keskus, väljaõppevahendite keskus, kaitseväe keelekeskus, muuseum, raamatukogu ning mitmesugused osakonnad. Kõrgemas Sõjakoolis on võimalik omandada rakenduskõrgharidus sõjaväelise juhtimise erialal. Maaväe suunal on õppeaeg kolm aastat, õhuväe suunal kestavad õpingud koostöös Eesti Lennuakadeemiaga kolm ja pool aastat ning mereväe suunal koostöös Eesti Mereakadeemiaga kolm aastat. Täiendusõppe keskuses toimub ohvitseride täiendus- ja ümberõpe. 2010. aastast saavad kõrgharidusega kursuslased omandada nooremohvitseri elukutse aastasel täiendusõppekursusel. 2003. aastast antakse välja  "KVÜÕA toimetisi".  2011. aasta algul oli õppeasutustes kokku 160 kadetti ja kuulajat. 2001– 06 oli ülem kindralmajor Ants Laaneots, aastast 2007 on kolonel Aarne Ermus.

Ajalugu

Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused moodustati 29. VIII 1923, sellesse koondati Kindralstaabi kursused (alustas tööd 12. IX 1921, aastast 1925 Kõrgem Sõjakool), Sõjakool (alustas tegevust 3. IV 1919), alalisväe ohvitseride kursused (korraldati 1920–27 täiendusõppeks) ja Allohvitseride Kool (asutatud 1920, aastast 1936 Lahingukool). Kool asus Tallinnas Tondil. 1940. aasta sügisel reorganiseeriti Punaarmee jalaväekooliks. Taasloodi valitsuse otsusega 17. III 1998 Eesti Riigikaitse Akadeemia Kaitsekolledži (1992–98) ja kaitseväe ohvitseride kursuste (1991–97) alusel. I põhikursuse väljaõpe algas 1. IX 1997. 

Kirjandus

  • Kõrgem Sõjakool 1921–1931. Tallinn, 1931

EE 12, 2003, muudetud 2011