Kajak, Kalju

Kalju Kajak

Kalju Kajak (29. III 1929 Tartu – 20. VIII 2011), geoloog, geoloogiamagister (1992). Töölise poeg. Lõpetas 1953 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ), töötas 1954–57 TRÜ geoloogia kateedris vanemõpetajana, 1958–1995 Eesti Geoloogiakeskuses töörühma juhataja ning pea- ja vanemgeoloog. Uurinud peamiselt Eestis paiknevaid Kvaternaari ajastu setteid ja Devoni kivimeid. Juhtinud Eesti ala geoloogilist kaardistamist. Olnud aktiivne geoloogia-alaste teadmiste levitaja koolinoorte seas (korraldanud noorgeoloogidele õppematku ja kokkutulekuid). Juhtinud ka Keila Maleklubi ja olnud seal treener. Olnud Balti Stratigraafia Assotsiatsiooni ja Eesti Stratigraafiakomisjoni töörühma juht. Ligi 50 teaduskirjutist. ENSV teeneline tööstustöötaja (1979).

Töid

  • Peipsi nõo geoloogiast ja geomorfoloogiast. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1963. 1964, lk 20–33
  • Особенности геологического строения краевых ледниковых образований в Эстоний: краевые образования материкого оледенения (1965)
  • Eesti kvaternaarisetete kaart (1995, 1999)

Autasud

  • NSV Liidu riiklik preemia (1984)
  • K. E. von Baeri medal (1991)
  • Valgetähe IV klassi teenetemärk (2006)

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995, 37
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; ETBL, 2000; muudetud 2011