kakskeelsus

kakskeelsus, bilingvism, kahe keele valdamine ja kasutamine emakeele tasemel.

VE, 2006