Kaljo, Dimitri

Dimitri Kaljo (12. X 1928 Haapsalu), geoloog (paleontoloog ja stratigraaf). Teenistujate poeg.

Lõpetas 1948 Tallinna 1. keskkooli, 1953 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) ja 1956 TRÜ aspirantuuri; geoloogia-mineraloogiakandidaat (1957, TRÜ)  ja geoloogiadoktor (1977, NSVL Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, kinnitatud 1978), väitekiri „Стратиграфия силура Прибалтики. (Опыт экостратиграфического анализа)”. Eesti Teaduste Akadeemia liige (1983). TRÜ lõpetamise järel töötanud sealsamas ja aastast 1957 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis (1957–59 teadussekretär, 1959–69 stratigraafia ja paleontoloogia sektori juhataja, 1965–68 teadusdirektor, 1969–89 direktor, aastast 1986 professor, aastast 1990–2006 aluspõhja osakonna juhataja, aastast 2007 juhtivteadur, aastast 2008 erakorraline vanemteadur). 1990–99 Teaduste Akadeemia bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna akadeemik-sekretär ja Eesti Teaduste Akadeemia Presiidiumi liige, aastast 1991 välissuhete koordinaator.

Avaldanud uurimusi Eesti Ordoviitsiumi ja Siluri tetrakorallide taksonoomia ja biogeograafia, graptoliitide biostratigraafia, nende ladestute stratigraafilise liigestuse, fatsiaalse arenguloo (koostanud 3 komplekti litoloogilis-fatsiaalseid kaarte) ja Balti basseini paleoökosüsteemide kohta. Üle 180 teadustrükise, toimetanud umbes 15 raamatut. Osalenud Eesti geoloogia bibliograafia ja  vene-eesti geoloogiasõnastiku koostamises. 

1984–92 Rahvusvahelise Geoloogialiidu Stratigraafiakomisjoni Siluri alamkomisjoni esimees, 1989–96 Rahvusvahelise Paleontoloogialiidu ja 1983–88 Rahvusvahelise Fossiilsete Korallide Uurimise Assotsiatsiooni asepresident ja paljude teiste rahvusvaheliste komisjonide ja töörühmade liige. 1981–2005 Eesti Stratigraafia Komisjoni esimees, aastast 1990 Eesti Maavarade Komisjoni esimees. 

Londoni Geoloogiaseltsi auliige (1987). Eesti NSV teeneline teadlane (1988).

Töid

  • Силур Эстонии. (1970, toimetaja, autoreid)
  • Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian (1982, toimetaja, autoreid)
  • Silurian bioevents. Global events and event stratigraphy in the Phanerozoic (1995, autoreid)

Autasud

  • Nõukogude Eesti preemia (1972, kollektiivi juht)
  • Karl Ernst von Baeri medal (1980)
  • Akadeemik Sergei Vavilovi medal (1987)
  • Eesti Vabariigi teaduspreemia (2001)
  • Valgetähe IV klassi teenetemärk (2002)
  • Eesti Vabariigi teaduspreemia (2009, elutöö preemia)

Kirjandus

  • Dimitri Kaljo: Personaalnimestik. Koostaja H. Nestor. Tallinn, 1998

Välislingid

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011