Kalli järv

Kalli järv, asub Tartumaal, 6 km Praagast lõunas Emajõe suudmemadalikul Emajõe–Suursoo maastikukaitsealal; 1,76 km2, suurim sügavus 1,4 m. Kaldad soostunud, põhi mudane; segatoiteline. Järve läbib Kalli jõgi. Vesi vahetub 9,1 korda aastas. Kalastik on mitmekesine ja muutuv, sõltub kalade rändest Peipsisse ja tagasi.

EE 12, 2003