kapitulatsioonid (1710)

kapitulatsioonid (1710), 1710 sõlmitud lepingud, millega Liivi- ja Eestimaa rüütelkond ning Riia, Pärnu ja Tallinn ning nende linnade Rootsi garnisonid alistusid Vene väejuhtidele ja tsaarileLiivi- ja Eestimaa ühendati Venemaaga, Rootsi garnisonidele ja riigirootslastele tagati lahkumisvabadus ning Liivi- ja Eestimaa rüütelkondadele ja linnadele seisuslike privileegide ning luteri usu (seega kogu Balti erikorra) säilimine. Kapitulatsioonid kinnitas Peeter I, seda tegid ka hilisemad Vene keisrid Aleksander II-ni, Aleksander III jättis kapitulatsioonid kinnitamata.

Kirjandus

  • A. Traat. Liivi- ja Eestimaa kapitulatsioonid aastast 1710. – Eesti rahva ajaloost Põhjasõja aastail 1700–1721. Tallinn, 1960

EE 12, 2003