Kardla aardeleid

Kardla aardeleid, Tartust loodes Emajõe oru veerult Kardla küla põllult lõhutud kivikalme juurest 1911 leitud 6. sajandi hõbeehete kogum (11 kaelavõru, 5 käevõru, 3 ambsõlge, 2 raudtraadile lükitud rõngast; ka väike kuldkaelavõru ja pronkskäevõru). Kardla aardeleid on Eesti hinnalisimaid keskmise rauaaja leide.

EE 12, 2003