Karelson, Rudolf

Rudolf Karelson

Rudolf Karelson (6. VIII 1929 Uulu vald –  25. IX 2006), keeleteadlane, filoloogiakandidaat (1959). Lõpetas 1954 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) eesti filoloogina. Oli 1958–59 ajakirja Keel ja Kirjandus keeleoskonna toimetaja. 1959–61 TRÜ aspirantuurioskonna juhataja, 1961. aastast töötas Eesti Keele Instituudi sõnaraamatute (hiljem leksikoloogia) sektoris (1968. aastast vanemteadur). Uurinud eesti kirjakeele sõnavara ning läänemeresoome keelte grammatilist laadi sõnavara (side-, kaas- ja määrsõnu), koostanud raamatuid. Olnud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” toimetajaid (sh II köite peatoimetaja). Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind (1993).

 EE 14, 2000