Karijärv

Karijärv, asub Tartumaal 7 km Elvast põhja pool Elva orundis, tekkinud pärast Suur-Võrtsjärve taandumist; 86 ha, suurim sügavus14,5 m. Suurvee ajal ühenduses Keeri järve ja Elva jõega, vesi vahetub 1,7 korda aastas. Rohketoiteline. Peamised kalad: latikas, särg, ahven ja haug. Järves ja selle ümbruses on suur järvelubjalasund.

EE 12, 2003