Karise, Vello

Vello Karise (13. VI 1933 Tartu20. VIII 2014), hüdrogeoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1969, Eesti NSV Teaduste Akadeemia). Ohvitseri poeg.

Lõpetas 1958 Tartu Riikliku Ülikooli, töötas 1958–2001 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis (1958–73 noorem- ja vanemteadur, 1973–86 hüdrogeoloogiasektori juhataja, 1986–87 juhtteadur ja aastast 1988 teadussekretär). Uurimisala oli hüdrogeoloogia: Eesti põhjavee (sh mineraalvee) koostis ja selle kujunemine, pinnasevee agressiivsus, põhjavee reostumine ja isepuhastumine ning põlevkivi ja fosforiidi kaevandamise mõju põhjaveele. Käsitlenud ka aeratsioonivöö, hapendus-taandustingimuste ning geokeemiliste barjääride olulist osa põhjavee keemilise koostise kujunemisel ja isepuhastumisel. Üle 50 teaduskirjutise ja hulk aimekirjutisi. Oli 1972–74 ENSV TA Looduskaitse Komisjoni ja 1999–2002 Eesti Põhjavee Komisjoni liige.

Töid

  • Основные черты формированиая состава вод четвертичных отложений Южной Эстонии. – Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-matemaatika ja tehnikateadused 4, 1966
  • Põhjavee kaitse probleeme Eesti NSV-s. – Eesti NSV maapõue kaitsest, 1976
  • Вынос минеральных веществ в Финский залив из фосфоритного карьера Маарду (koos B. Naumoviga). – Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia 4, 1991
  • Composition and properties of groundwater under natural conditions. – Geology and mineral resources of Estonia, 1997

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 567

EE 14, 2000; ETBL, 2000; muudetud 2015