Karma, Tõnu

Tõnu Karma (1. V 1924 Tartu), keele- ja raamatuteadlane, Läti Teaduste Akadeemia auliige (1995). Õppis 1946–51 Tartu Riiklikus Ülikoolis soome-ugri keeli, heideti enne lõpetamist poliitilistel põhjustel ülikoolist välja, täiendas end 1960. aastail Tallinna Pedagoogilises Instituudis raamatukogunduse alal. Töötanud 1956–94 Riias Läti ülikooli raamatukogus (1973. aastast pearaamatukoguhoidja); osalenud liivi kirjakeele arendamises, 1990. aastast lugenud Läti ülikoolis sissejuhatust liivi keeleteadusesse. Avaldanud uurimusi liivi keele ja kultuuriloo ning Eesti ja Läti keele- ja kultuurisuhete kohta, on üle 200 teadusartikli autor. Tõlkinud eesti keelde läti kirjandust ning kirjutanud artikleid nii Eesti kui ka Läti entsüklopeediatele. Olnud 1961. aastast Emakeele Seltsi ja 1998. aastast Liivlaste Sõprade Seltsi (Helsingi) liige. Valgetähe V klassi orden (1998).

Tema abikaasa Marta Rudzīte (1924–96) oli keeleteadlane, tütar Rūta Karma (s 1958) on tõlkinud läti keelde eesti kirjandust (Mats Traat, Mari Saat, Viivi Luik).

Töid

  • Liivi raamatu keel ja liivi raamat. – Keelereform ja raamat (1993)
  • Liivi raamatu bibliograafia = Bibliography of the Livonian book. – Keelereform ja raamat (1993)

Kirjandus

  • H. Saari. Kiriusutelu Tõnu Karmaga. – Keel ja Kirjandus 1999, 11

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011