Karukäpp, Reet

Reet Karukäpp

Reet Karukäpp (17. VI 1940 Pärnu), geoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1979, Vilniuse ülikool), dr. phil. geoloogia alal (1997, TTÜ geoloogia instituut). Taluniku tütar. Lõpetas 1968 Tartu Riikliku Ülikooli geograafina. Töötanud 1968–2005 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis teadurina (aastast 1994 juhtteadur). Aastast 2005 peab Pärnumaal Sauga vallas mustsõstrakasvatusega tegelevat Karukäpa talu. Uurinud Eesti liustikutekkelise pinnamoe kujunemise ajalugu, Eestis ja tema naaberaladel liustike kuhje- ja kulutustegevuse seaduspärasusi ning Otepää ja Karula saarkõrgustiku tekkelugu, tegelnud viirsavide geokronoloogiaga. Osalenud Loode-Venemaale ja Teravmägedele tehtud polaarekspeditsioonides. NSV Liidu geomorfoloogilise kaardi (1987) autoreid.

Töid

  • Eesti liustikutekkeliste akumulatiivsete saarkõrgustike ehitus ja kujunemine (koos A. Raukasega). – Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine (1979)
  • Geomorphology in Estonia (koos A. Raukasega). – The evolution of geomorphology (Louisiana, 1993)
  • Discussion on the observed asymmetrical distribution of landforms of the southeastern sector of the Scandinavian Ice Sheet. – Glacial Processes Past and Present (Boulder, Colorado, 1999)
  • Glacial accumulative insular heights (Otepaas) – specific topographic features in the Baltic States (koos A. Raukase ja O. Aboltinšiga). – PACT, 57 (Riiensart, 1999)

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 2000, lk 41
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, lk 579

EE 14, 2000; ETBL, 2000; muudetud 2011