Karuse-Linnuse hoiuala

Karuse-Linnuse hoiuala, asub Läänemaal Hanila vallas Lõo, Kinksi, Nurmsi, Karuse, Voose, Linnuse, Pajumaa ja Ridase küla ning Lihula vallas Järise ja Vagivere küla maadel; pindala 411,2 ha. Asutatud 2006 kuivade nõmmede kadastike niiskuslembeste kõrgrohustute aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude puisniitude rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade vanade loodusmetsade vanade laialehiste metsade sürjametsade puiskarjamaade soostuvate ja soo-lehtmetsade siirdesoo- ja rabametsade, aga ka emaputke ja sammaltaime rohelise kaksikhamba kasvukohtade kaitseks.

Loodud 2011