kasaarid

kasaarid, Alam-Volgamaa, Aasovi, Doni ja Krimmi steppides ning nüüdse Dagestani ranniku- ja eelmägede alal elanud turgi keeli kõnelnud rändkarjakasvatajate hõimud; esimesed teated 5. sajandist Bütsantsi ajalooallikais. 7. sajandi keskpaiku tekkis neil iseseisev varafeodaalne riik Kasaari kaganaat.

EE 4, 1989