Kask, Jüri (geoloog)

Jüri Kask

Jüri Kask (31. V 1951 Tartu), geoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1984). Lõpetas 1974 Tartu Riikliku Ülikooli. Töötanud 1974–93 Eesti Teaduste Akadeemia geoloogia instituudis (1974–91 insener, noorem- ja vanemteadur, 1990–92 sektorijuhataja, 1992–93 keskkonnageoloogia töörühma juht), 1994–2003 Eesti Geoloogiakeskuses (1994–97 meregeoloogia ja geofüüsika osakonna juhataja, aastast 1998 kaardistamise, meregeoloogia ja geofüüsika osakonna juhtivgeoloog), aastast 2003 Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi teadur.

Uurimisvaldkonnad: meresetted ja Kvaternaari ajastu setted, rannikumere keskkonnakaitse ning Eesti ravimuda tekkimine ja keemiline koostis.

Töid

  • Haapsalu, Voosi ja Suurlahe tervismuda iseloomust ja levikust. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1979 (1981)
  • Microbiological characteristics of curative muds of Haapsalu Bay and Lake Suurlaht, Estonia (koos E. Pärsimiga). – Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Geoloogia 41 (3), 1992

Autasu

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 588

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011