Kask, Rein

Rein Kask (16. XI 1928 Tallinn), mullateadlane, Peeter Kase vend, põllumajandusdoktor (1973, Moskva; kinnitatud 1976). Lõpetas 1945 Uuemõisa Põllumajanduse Tehnikumi ja 1949 Tartu Riikliku Ülikooli. Asus 1947 õppimise kõrvalt tööle ENSV Teaduste Akadeemia põllumajanduse instituudi Tartu filiaali laborandina, 1950 edutati nooremteaduriks. Töötanud aastast 1956 Eesti Maaviljeluse Instituudis (1956–60 ja aastast 1994 vanemteadur, 1960–88 mullauurimise osakonna ja 1988–94 sektori juhataja), aastast 2001 pensionil.

Uurimusi muldade süstemaatika ja diagnostika, geneesi, evolutsiooni ja erosiooni, mullaviljakuse ja -kaitse, maa hindamise, põllumajandusmaa kasutamise ning mullastiku kaardistamise kohta. NSV Liidu muldade erosiooni kaardi ja monograafia „Подзолистые почвы северо-запада Европейской части СССР” (1979) autoreid ning Eesti mullastiku suuremõõtkavalise kaardistamise alusepanijaid. Koostanud Eesti maahindamismetoodika ja -hindamistabelid.

Töid

 • Mullastikukaardi koostamine (1951, koos A. Pihoga)
 • Eesti NSV muldade määraja (1957)
 • Eesti NSV mullaerimite iseloomustus. Juhend mullastiku kaardistajale (1960, koos A. Pihoga)
 • Juhend põllumajandusmaa hindamiseks tsonaalse metoodika alusel (1965)
 • Vene-eesti mullateaduse sõnastik (1971, autoreid)
 • Eesti NSV maafond ja selle põllumajanduslik kvaliteet (1975)
 • Mullateaduse õpik (1976, koostaja ja autoreid)
 • Teaduslikult põhjendatud maaviljelussüsteem Eesti NSV-s (1983, autoreid)
 • Оптимальные параметры плодородия почв (Moskva, 1984, autoreid)
 • Mullateadus (1987, koos H. Tõnissoniga)
 • Eesti NSV muldade süstemaatiline nimestik ja lühidiagnostika (1988)
 • Eesti mullad (1996)

Kirjandus

 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011