katekismus

katekismus, lühike, küsimuste ja vastuste vormis koostatud üldarusaadav kristliku usuõpetuse käsiraamat.

VE, 2006