katioon

katioon, positiivse laenguga ioon (näiteks Na+), mis elektriväljas liigub negatiivsele elektroodilekatoodile. Võrdle anioon.

VE, 2006