kehaehituse indeks

kehaehituse indeks, Quételet’ indeks, keha massi ja pikkuse ruudu suhe. Eestlase keskmine kehaehituse indeks on 2,35.

VE, 2006