kemogeensed setted

kemogeensed setted, keemilised setted, keemiliste ja biokeemiliste reaktsioonide tagajärjel või mineraallahuste üleküllastumise tõttu peamiselt veekogu põhja ja allikate ümbrusse sadestunud setted, näiteks allikalubi; kemogeensete setete kõvastumisel on tekkinud kips, kivisool jmt kivimid.

VE, 2006