keskharidus

keskharidus, põhi- ja kõrghariduse vaheaste, traditsiooniline üldharidus, omandatakse keskkoolis. Võimaldab edasi õppida kõrgkoolis.

VE, 2006