kesksõna

kesksõna, partitsiip, pöördsõna käändeline vorm, mis esineb lauses omadussõnaliselt (võib olla täiend, ühilduda põhisõnaga käändes ja arvus, näiteks jooval mehel    ).

VE, 2006