keskvõrre

keskvõrre, komparatiiv, võrre, mis näitab, et mingit omadust on võrreldavast rohkem; tunnus eesti keeles -m (näiteks poeg on isast pikem).

VE, 2006