Kessel, Helgi

Helgi Kessel

Helgi Kessel (aastani 1957 Rästa; 21. VI 1926 Tartu –17. XII 1989 Tallinn), geoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1962). Töölise tütar. Lõpetas 1950 Tartu Riikliku Ülikooli, samast aastast töötas teadurina ENSV Teaduste Akadeemia geoloogia instituudis (1950–60 vanemlaborant ja nooremteadur, 1961–63 ja 1965–89 vanemteadur). Uurinud Läänemere erinevais arengujärkudes kujunenud rannamoodustisi, meresetete stratigraafiat, molluskeid ja meteoriidikraatrite vanust. Koostanud Eesti aluspõhja pinnamoe ja Kvaternaari ajastu setete kaardid (1:200 000; 1953) ning paleogeograafilisi skeeme. Üle 90 teadustrükise.

Töid

  •  Приберезжные отложения Анцилуского озера и Литоринового моря в Эстонии (1967, autoreid)
  • The Quaternary history of the Baltic. Estonia (autoreid). – Acta Universitatis Upsaliensis, 1979
  • Иольдиевое и Эхенейсовое моря (kaasautor). – Геология Финцкого залива (1992)

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995, lk 43–44
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 618–619

EE 14, 2000; ETBL, 2000 (A. Miidel)