Kiipli, Tarmo

Tarmo Kiipli

Tarmo Kiipli (30. X 1951 Ambla), geoloog (geokeemik) geoloogia-mineraloogiakandidaat (1984, ENSV Teaduste akadeemia geoloogia instituut). Teenistuja poeg. Lõpetas 1975 Tartu Riikliku Ülikooli. Töötanud 1975–87 Eesti NSV Geoloogia Valitsuses geoloogi ja vanemgeoloogina, 1987–98 Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Geoloogia Instituudis (vanemteadur, sektorijuhataja, teadur), 1998–2004 TTÜ mäeinstituudi rakendusgeoloogia õppetooli dotsent, aastast 2004 TTÜ geoloogia instituudi vanemteadur, ühtlasi 2000–05 oli Eesti Geoloogiakeskuses geokeemia ja keskkonnageoloogia osakonna juhataja.

Osales 1983–87 Eesti merealade geoloogilises kaardistamises (mõõtkava 1:200 000), juhtis 1988–92 Tallinna ja selle ümbruse muldade geokeemilist uurimist (avastati keemiliste elementide anomaaliad Tallinnas ja Maardus), võttis 1992–98 osa Eesti karbonaatkivimite geokeemilisest uurimisest (avastati süsiniku isotoopanomaaliad Ordoviitsiumi ja Siluri kivimeis), aastast 1996 uurinud Eesti kivimeis olevaid vulkaanilisi vahekihte. Tegeleb samuti keskkonnakeemia-alaste uuringutega. Üle 100 teadustrükise.

Töid

  • Eesti šelfi geoloogia (1993 autoreid)
  • Mulla saastumine keemiliste elementidega Tallinnas ja Maardus (koos Karin Tibariga). – Eesti Loodus 1993 11
  • Correlation of carbon isotope events and environi mental cyclicity in the East Baltic Silurian (autoreid). – Silurian cycles: linkages of dynamic stratigraphy with athmospheric oceanic and tectonic changes New York State Museum Bulletin 491, 1998
  • Comparative study of dolomites of different genesis (Raikküla formation, Silurian, Estonia) (autoreid). – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 52( 2), 2003, lk 113–127.
  • Geochemistry of Telychian (Silurian) K-bentonites in Estonia and Latvia (autoreid). – Journal of Volcanology and Geothermal Research171(1–2), 2008 lk 45–58
  • Taltsutamatud tulemäed (koos Heidi Soosaluga). – Horisont 6, 2010, 8–15
  • Composition and correlation of volcanic ash beds of Silurian age from the eastern Baltic (autoreid). – Geological Magazine 147 (6), 2010, lk 895–909
  • Kas vulkaanid purskavad ka paekivi? – Loodusesõber 1, 2011, lk 61

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000, muudetud 2011