kiirus

kiirus, suurus, mis iseloomustab punkti asukoha muutumist ajaühikus. Ühtlase liikumise korral kiirus v = s/t, kus s on aja t jooksul läbitud tee. Mitteühtlast liikumist iseloomustab keskmine kiirus. Kiiruse ühik SI-s on meeter sekundis (m/s), kasutatakse ka ühikut sentimeeter sekundis (cm/s), kilomeeter tunnis (km/h) jt „

VE, 2006