kindel kõneviis

kindel kõneviis, indikatiiv, kõneviis, mis on nii sisult kui ka vormilt markeerimata, ta näitab, et tegemist on reaalse sündmusega, väitega või mittevahendatud teatega (poiss loeb raamatut).

VE, 2006