kirikuslaavi keel

kirikuslaavi keel, vanaslaavi keel, slaavi rahvaste vanim kirjakeel. Levis õigeusu kirikus kasutatakse piiblitõlke vahendusel ja on vene õigeusu kiriku liturgiline keel. Vanimad säilinud tekstid (kirillitsas ja glagoolitsas) on 10.–11. sajandist.

VE, 2006