Kirikute Maailmanõukogu

Kirikute Maailmanõukogu, ristiusu kirikute oikumeenilist liikumist juhtiv organisatsioon. Hõlmab umbes 300 protestantlikku, anglikaani, vanakatoliku ja õigeusu kirikut. Asutatud 1948, alaline sekretariaat asub Genfis.

VE, 2006