kirjaviis

kirjaviis, ajalooliselt kujunenud õigekirjutustava. Eesti keele praeguse õigekirjutuse aluseks olev uus keel võeti kasutusele 19. sajandi III veerandil.

VE, 2006