Kirs, Juho

Juho Kirs (14. V 1946 Rakvere), geoloog (mineraloog-petrograaf), geoloogiamagister (1993). Teenistuja poeg. Lõpetas 1969 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1969–74 Tartu Ülikoolis geoloogiakateedri vanemlaborant, 1974–93 samas vanemõpetaja, 1993–2004 lektor ja seejärel geoloogia osakonna teadur. Täiendanud end 1988 Leningradi ning 1991 ja 1996 Helsingi ülikoolis. Lugenud mineraloogia, petrograafia, geotektoonika ja geoloogia metodoloogia kursusi.

Teadustööd käsitlevad peamiselt magma-, moonde- ja meteoriidikraatri kivimite elemendilist ja mineraalset koostist. Uurinud Ida-Euroopa platvormi rabakivigraniitide mineraloogiat ja petrograafiat; teinud sel alal koostööd Vene, Läti ja Soome geoloogidega. Analüüsinud röntgendifraktomeetriliselt päevakive, pürokseene ja savimineraale. Üle 40 teadustrükise.

Töid

  • Анортозит-рапакивигранитная формация (1978, autoreid)
  • Radiogenic isotopes of the Estonian and Latvian rapakivi suites: new data from the concealed Precambrian of the East European Craton (1996, autoreid)
  • Mineraalid ja kivimid (1999, autoreid)
  • Estolites – Aggregates of magnetic intermetallic compounds in impact breccias (aotoreid). – Meteoritics & Planetary Science 37 (7), 2002, lk A120 – A120
  • Outlines of the Precambrian basement of Estonia (autoreid). – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53 (3), 2004, lk 149–1
  • Magmakatel maapõues. Kivimite ümbersünd. – Maa universumis: möödanik, tänapäev, tulevik (2004, koostanud-toimetanud Heldur Nestor, Anto Raukas ja Rein veskimäe)
  • Avike Bay – a 10 km Diameter Possible Impact Structure at the Bothnian Sea Coast of Central Sweden. – Impact Tectonics 2005, lk 323–340
  • Maa tektoonikast läbi aegade

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tallinn, 2000

EE, 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011