Kivisilla, Jaan

Jaan Kivisilla (5. IV 1941 Tallinn29. I 2012), geokeemik, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1987, Minsk). Õpetaja poeg. 

Lõpetas 1964 Tartu Riikliku Ülikooli, töötanud samast aastast Eesti Geoloogiakeskuses geoloogina (aastast 1993 geokeemia ja keskkonnageoloogia osakonna juhataja, 2000–2010 teadusdirektor, aastast 2010 programmitalituse nõunik). Uurimused käsitlevad Eesti aluskorra geoloogiat, geokeemiat, petrofüüsikat ja metallogeeniat. Osales Eesti aluskorra geoloogilises kaardistamises maavarade esinemise perspektiivide hindamises. Lõi kivimite standardproovide süsteemi ja geokeemiaalaste andmete arvutitöötluse programmsüsteemi „Basalt”. Tegeles keskkonnageokeemiaga. Osales rahvusvahelise geoloogilise korrelatsiooni projektides. Üle 30 käsikirjalise aruande ja 20 teadustrükist.

Töid

 • Основные закономерности распределения микроэлемэнтов в горных породах кристаллического фундамента Эстонии. – Геохимические методы корреляции (1982)
 • Kirde-Eesti kristalse aluskorra geoloogiline kaart (1997)
 • Põhja-Eesti kristalse aluskorra geoloogiline kaart (1998)
 • Loode-Eesti kristalse aluskorra geoloogiline kaart (1999, kõik koos Heino Koppelmaaga)
 • Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia (1999, kaasautor)
 • Geology, petrography, shock petrography, and geochemistry of impactites and target rocks from the Kardla crater, Estonia (autoreid). – Meteoritics & Planetary Science 39 (3), 2004, lk 425–451

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 2002– International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) Eesti Rahvuskomitee liige
 • 2002– International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI) Eesti Rahvuskomitee liige
 • 2005– Euroopa Geoloogiateenistuste Ühenduse (EuroGeoSurveys) kontaktisik

Kirjandus

 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995, lk 47
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 661
 • Eesti Geoloogiakeskus 70/50: süvakaardistamise veerandsajand. Tallinn, 2008

EE 14, 2000; ETBL, 2000; muudetud 2015