klass (pedagoogika)

klass, pedagoogikas kooliklass, ligikaudu ühesuguste teadmistega õpilasrühm, kes õpib sama õppeplaani alusel; üldhariduskoolis õppeplaaniga määratud aastakursus; ka klassiruum, kooli õpperuum.

VE, 2006