Kleesment, Anne

Anne-Liis Kleesment

Anne-Liis Kleesment (30. IX 1935 Tartu), geoloog (mineraloog ja litoloog), Enn Tamme õde, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1969, ENSV Teaduste Akadeemia geoloogia instituut). Lõpetas 1959 Tartu Riikliku Ülikooli. Töötanud samast aastast Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis (aastast 1982 vanemteadur).

Põhiline uurimisvaldkond on mineraloogia: mineraalide omadused ja nende muutumisprotsessid (sh autoklaavis), geoloogilise mineviku sündmuste rekonstrueerimine, mineraloogiliste ja litoloogiliste kriteeriumide alusel Eesti Devoni läbilõike liigestamine ja eraldatud kihtide korreleerimine naaberaladega. Uurinud ka Kärdla meteoriidikraatri kivimeid ja mineraale, et määrata langenud meteoriidi olemust (meteoriidi langemisel toimuva rõhu ja temperatuuri järsu muutumisega kaasnevaid mineraalide muutusi). Eesti ürglooduse raamatu andmebaasi koostamisel (1994–2000) teinud Eesti Devoni loodusmälestiste revisjoni. 1992–98 Eesti Teadlaste Liidu vastutav sekretär ja juhatuse liige. Umbes 150 teadusartikli.

Töid

 • О принципах корреляции разрезов на основе минералогических показателей (на примере палеозойских терригенных отложений Прибалтики). – Методика и интерпретация результатов минералогических исследований (Vilnius, 1976)
 • Devonian (koos Elga Mark-Kurikuga). – Geology and mineral resources of Estonia (1997)
 • Authigenic overgrowths of detrital feldspar grains in the Devonian sequence of the East Baltic. – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 47 (4), 1998
 • Alteration of zircon and garnet due to low-pressure shock at the Kärdla Crater, Estonia (autoreid). – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 49 (4), 2000, lk 251–266
 • Clastic dikes in Middle Devonian sandstones of the Gauja Formation, south-eastern Estonia (autoreid). – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 52 (3), 2003, lk 155–178
 • Koopad Devoni liivakivis – teke ja areng. – Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse (2003)
 • Huvitavad Devoni liivakiviseinad Võhandu jõe kallastel. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat  (2005)
 • Diagenetic influences on the iron-bearing minerals in Devonian carbonate and siliciclastic rocks of Estonia (koos A. Shogenovaga). – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 4, 2006, lk 269–295
 • Roundness and surface features of quartz grains in Middle Devonian deposits of the East Baltic and their palaeogeographical implications. – Estonian Journal of Earth Sciences 58 (1), 2009, lk 71–84
 • A new elasmobranch Karksiodus mirus gen.et.sp.nov. from the Burtnieki Regional Stage, Devonian of Estonia (autoreid). – Estonian Journal of Earth Sciences 60 (1), 2011, lk 22–30

Kirjandus

 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011