koda (zooloogia)

koda, zooloogias paljude selgrootute keha ümbritsev kõva, harilikult mittevahetuv kate.

Kauride kojad

Lamekeermese vesiteo kojad

VE, 2006