kodaniku põhiõigused

kodaniku põhiõigused, põhiseadusega tagatud kodanikuõigused ja -vabadused. Eesti kodanikul on õigus osa võtta riigi ja ühiskonna juhtimisest, saada riigilt abi vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ning puuduse korral, vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta, tegelda ettevõtlusega, osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu jpm.

VE, 2006