kodu-uurimine

kodu-uurimine, kodukoha looduse, ajaloo, majanduse, kultuuri jms üksikasjaline tundmaõppimine.

VE, 2006