koelmu

koelmu, kalade ja paljude kahepaiksete kudemispaik, püsib enamasti aastaid ühes ja samas kohas.

VE, 2006